Nabisco, Oreo Cookies Variety Pack
12/1 oz packs

4 Oreos, 4 Double Stuff Oreos, 4 Golden Oreos