Quaker Natural Granola, Oats, Honey, Almonds, Raisins